Risk- och sårbarhetsanalyser

 

Vi lever i ett högteknologiskt samhälle som förändras fantastiskt snabbt. Vi får dock inte glömma bort att vi hela tiden har ett ansvar att värna säkerheten för:

 • Befolkningens liv och hälsa
 • Samhällets funktionalitet
 • Förmågan att upprätthålla demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Vi måste kunna bedöma sannolikhet och konsekvens för ett brett spektra av händelser:

 • Vardagshändelser som fallskador, bilolyckor, inbrott, skadegörelse, …
 • Stora olyckor som brand i offentlig byggnad, flyg- och järnvägsolyckor, raserade broar, …
 • Kriser och extraordinära händelser som kärnkraftsolyckor, terroristdåd, naturolyckor, …

Ett sätt att börja arbeta med detta är att ställa följande frågor:

 • Vad kan hända?
 • Varför kan det inträffa och hur ofta?
 • Vad blir konsekvenserna för dig/företaget/organisationen/samhället?

Följande struktur ger stöd för arbetet:

 • Roller och ansvarsområden
 • Metod och avgränsningar
 • Riskidentifiering
 • Riskanalys
 • Riskutvärdering
 • Förmågebedömning
 • Sårbarhetsanalys
 • Resultat och slutsatser
 • Genomförande/införande baserat på resultat och slutsatser
 • Utvärdering av effekter på kort- och lång sikt.

Vad gäller de sista två punkterna kan du läsa mer under avsnittet Projektledning.

Loading