Projektledning, PRINCE2

 

När man är klar med risk- och sårbarhetsanalyserna och/eller fattat beslut kring hur man skall jobba vidare med kontinuitetsplaneringen är det dag att genomföra förändringarna på ett strukturerat och planerat sätt.

Jag jobbar med en av världens största projektledningsmetoder, PRINCE2, som är en processorienterad metod. Internationellt har den använts under många år, den blir nu alltmer populär även i Sverige.

PRINCE2 utgår från sju principer:

  • Kontinuerlig affärsmässig förankring
  • Lära av erfarenheter
  • Definierade roller och ansvar
  • Styra i faser
  • Avvikelsebaserad styrning
  • Fokus på produkter
  • Anpassa till projektmiljön

PRINCE2 har därutöver definierat sju teman som kontinuerligt skall övervägas när man sedan tillämpar de olika processerna.

Dessa sju teman adresserar olika områden och besvarar relevanta frågor för aktuellt område.

Tema, Fråga som besvaras

Business Case, Varför genomför vi detta projekt?

Organisation, Vilka intressenter och aktörer finns?

Kvalitet, Vad skall göras?

Planer, Hur?/Hur mycket?/När?

Risk,Vad händer om…?

Ändring, Vad påverkas om vi ändrar planeringen?

Progress, Är vi på rätt väg?/Skall vi fortsätta?

Jag är certifierad PRINCE2 Practitioner # 02912853-01-NLLH.

Loading