Kontinuitetsplanering

Begreppet kontinuitetsplanering är långt ifrån entydigt och det är svårt att förklara på ett enkelt sätt.

Nedanstående är ett direkt citat från Krisberedskapsmyndighetens skrift ”Kontinuitetsplanering – en introduktion, den går att ladda ner från MSB:s hemsida.

”KONTINUITETSPLANERING= en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga genom att planera för fortsatt verksamhet vid förlust av operativ förmåga. Det vill säga att trots avbrott kunna leverera de tjänster och produkter som är viktigast för företaget och dess kunder.”

Tänk efter och planera innan avbrottet sker, ha planen klar innan du behöver den!

Jag har hjälpt många organisationer redan. Jag hoppas jag kan få hjälpa även dig!

Loading