Bedriver du samhällsviktig verksamhet? Har du kontroll på ordning och reda, organisation och rutiner? För vem skull? Kundernas...? Verksamhetens...? Tillsynsmyndigheternas...?

IOA – Inga Oplanerade Avbrott erbjuder dessa tjänster:

  • Risk- och sårbarhetsanalyser
  • Kontinuitetsplanering
  • Projektledning
  • Affärsutveckling via Activity Based Costing

 

 

 

Loading